Europa | Polska - pl | en

Wbrane dane demograficzne poszczególnych krajów Europy

Wybierz mapę z menu poniżej:

W 2018 r. Europa liczyła 746 tys. mieszkańców. Gęstośc zaludnienia wynosiła 34 osoby na kilomemtr kwadratowy. Pod tym względem na pierszym miejscu jest Malta (1495,2). Najniższa geśtośc zaludnienia jest w Islandii (3,4).

W 2018 r. średnia długość życia mieszkańców Unii Europejskiej wyniosła 81 lat. Okazuje się, że średnio najdłużej żyją Szwajcarzy, Włosi i Hiszpani (powyżej 83 lat). Najkrócej natomiast mieszkańcy Europy Wschodniej, gdzie najniższą średnią ma Rosja 71,6 lat.

Europa jest dość silnie zróżnicowana jeśli chodzi o współczynnik feminizacji, czyli ilość kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. Największy niedobór panów jest w Europie Wschodniej, szczególnie w krajach bałtyckich. Rekordowa pod tym względem jest Łotwa, gdzie na 100 mężczyzn przypada aż 117 kobiet. Po drugiej stronie są kraje Skandynawskie a także Albania i Macedonia, gdzie współczynnik feminizacji jest niższy niż 100.

Mapa przedstawia liczbę rozwodów na 1 tys. zawartych małżeństw w poszczególnych krajach Europy w 2017 roku. Najwięcej rozwodów odnotowano w Portugali (642), Luksemburgu (625) oraz Rosji (617). Małżeństwa bardzo często rozpadały się także we Francji, Holandii, Belgii, Ukrainie, Włoszech, czy Finalndii. Nieco lepiej pod tym kątem wyglądają kraje Europy Środkowej, gdzie liczba rozwodów wyniosła w granicach 300-400 na 1 tys. zawartych małżeństw. W Polsce bylo to dokładnie 339. Najmniejsza liczba rozwodów była w Macedonii (145), Irlandii (149) oraz Mołdawii (150).